Preview Mode Links will not work in preview mode

Ljudpodden


Oct 21, 2020

Hur tänker man kring ljudmiljön på hotell och framförallt när man bygger nytt? Vi har med oss Miri Sumiq, ansvarig för det nya hotellet Clarion Hotel Sea U som öppnar i Helsingborg i början av 2021 och vi spelar in på plats i det ännu inte färdiga hotellet.