Preview Mode Links will not work in preview mode

Ljudpodden

Jul 17, 2020

Ljud och prestation? Spelar ljudet någon roll när det kommer till hur vi presterar? Vi har med oss fotbollsmålvakten Viktor Noring från Allsvenska Falkenberg FF för att verkligen förstå hur det påverkar oss.


Ljud och prestation. Spelar ljudet någon roll för hur vi presterar?

Jul 17, 2020

Ljud och prestation? Spelar ljudet någon roll när det kommer till hur vi presterar? Vi har med oss fotbollsmålvakten Viktor Noring från Allsvenska Falkenberg FF för att verkligen förstå hur det påverkar oss.


Jul 10, 2020

Ljudmiljön på sjukhus – hur läkande är den egentligen? Hur jobbar vi fram bra lokaler redan på planeringsstadiet? Möt Astrid Hansson från Regionfastigheter som älskar att prata ljud!


Jul 2, 2020

Träffa Christina Forsell som är yrkeslärare på Sturegymnasiet i Halmstad. Vi pratar kring ljudet inom skolans värld och hur hon upplever det. Vad kan man göra för sina elever om de blir störda av en hög ljudnivå?