Preview Mode Links will not work in preview mode

Ljudpodden


Nov 23, 2020

Ljudet ute i världen! Vi har med oss vår globala konceptutvecklingschef, Carsten Svensson, som har två decenniums erfarenhet av hur ljudet spelat roll runt om i världen.