Preview Mode Links will not work in preview mode

Ljudpodden


Aug 19, 2020

Vi alla har nog varit på en restaurang där vi känner att det är väldigt jobbigt att höra vad vi säger till varandra och njuta av maten. Vi gästas av Thomas Lagö och Lars Bergh som är grundare av Matro.nu där man kan hitta restauranger och kaféer med god ljudmiljö. #dbz