Preview Mode Links will not work in preview mode

Ljudpodden


Jul 2, 2020

Träffa Christina Forsell som är yrkeslärare på Sturegymnasiet i Halmstad. Vi pratar kring ljudet inom skolans värld och hur hon upplever det. Vad kan man göra för sina elever om de blir störda av en hög ljudnivå?