Preview Mode Links will not work in preview mode

Ljudpodden


Jul 10, 2020

Ljudmiljön på sjukhus – hur läkande är den egentligen? Hur jobbar vi fram bra lokaler redan på planeringsstadiet? Möt Astrid Hansson från Regionfastigheter som älskar att prata ljud!