Preview Mode Links will not work in preview mode

Ljudpodden


Jun 9, 2020

Avsnittet om framtidens kontor och trender där vi har med Roger Anderek, en kunnig gäst inom ämnet.